Společnost

Historie

Jako odborníci v oblasti ICT působíme každý z nás jednatelů na českém trhu již více než 6 let. Začínali jsme jako "ajťáci" co umí s počítači a pomohou s problémy v ICT známým a kamarádům. Pokračovali jsme jako živnostníci a nabírali jsme zkušenosti na stále větších projektech a infrastrukturách. Nedávno jsme se dostali až do bodu, kdy jsme se rozhodli založit kapitálovou společnost.

Název

Při hledání názvu kapitálové společnosti ICTOI, s.r.o. dbali na tři hlavní kritéria:

  • Chtěli jsme najít spojení, které ve jméně obsahuje zkratku "ICT", v angličtině "Information and Communication Technologies", tedy informační a komunikační technologie,
  • zároveň jsme hledali spojení, které se bude dát lehko vyslovit nejenom v češtině, ale i v cizích jazycích, především angličtině,
  • posledním a neméně důležitým kritériem bylo jméno, které bude k dispozici jako internetová adresa na doméně .cz i na doméně .com.

Výsledné spojení ICTOI (čti česky, stejně jako anglicky "IKTOI"), je spojením zkratky ICT a dvou písmen "O" a "I", které v grafické podobě symbolizují nulu a jedničku. Dva stavební kameny dvojkové soustavy, podstaty digitální informace a komunikace.

Pilíře

Respektujeme čtyři hlavní pilíře. Slušnost, pečlivost, osobní přístup a odpovědnost.

Zastupitelnost

Na základě smluvního ujednání jsme připraveni poskytovat služby buď osobně, nebo v zastoupení, tak abychom smluvní podmínky plnili bez výhrady. Využíváme zabezpečených sdílených databází s přístupovými údaji a detaily klientů, tak aby každý jednotlivec společnosti ICTOI, s.r.o. mohl být plně zastupitelný.

Ručení a kapitál

Kapitálová společnost s ručením omezeným ICTOI, s.r.o. byla do obchodního rejstříku zapsána dne 03. května 2012. Plátci daně z přidané hodnoty jsme se stali dne 13. června 2012.

Filozofie

Umíme mlčet

Jako specialisté ICT zacházíme se spoustou důvěrných informací. My ale držíme jazyk za zuby a citlivá data pod zámkem.

Dáváme přednost oboustranné výhře

ICT je ve Vaší společnosti sluha, ne pán. My proto držíme otěže technologií tak, aby byla ICT "jízda" pro obě strany potěšením.

Zaměřujeme se na problém

Snažíme se problémům předcházet. Ale i když vzniknou, nestrčíme hlavu do písku, najdeme kořeny obtíží a vyřešíme je.

Hovoříme popisně nikoliv strohým výčtem

ICT je pro mnohé magie. My Vám ale ukážeme karty a kouzla ICT Vám s trpělivostí vysvětlíme.

Přemýšlíme se vcítěním

Ve virtuálním bludišti ICT, je lehko se ztratit a jednat jako robot. My přesto neztrácíme lidskost a přemýšlíme spolu s Vámi.

Jednáme s určitostí

Nechodíme kolem horké kaše, nemlátíme prázdnou slámu, zkrátka jednáme tak, abychom našli řešení.

Sdělujeme i nasloucháme

Informace sdělujeme i přijímáme. Vaše připomínka je ve většině případů klíčem k oboustranné výhře.

Dokážeme přijmout a ocenit jiný názor

Vytváříme vlídné prostředí o které pečujeme společně s Vámi. Každý Váš názor má cenu zlata.

Ctíme historii

Naším zájmem není ICT revoluce, ale plynulá a střídmá evoluce.

Poslední aktualizace: 2014-08-11 1245 +0200
(c) 2010–2015 Václav VESELÝ (ICTOI, s.r.o.; www.ictoi.com); All Rights Reserved